Βουλγαρία-Graffiti-Photostory από τη Φιλιππούπολη(Πλόντβιβ)

Το Πλόντβιβ, η πιο γνωστή για μας τους Έλληνες ως Φιλιππούπολη, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας μετά τη πρωτεύουσα Σόφια. Φέτος είναι μια

Περισσότερα